• Język:  

O firmie

Firma prowadzi działalność gospodarczą od maja 1987 roku. Wtedy po raz pierwszy zetknięto się z branżą stolarską, przedmiotem działalności była produkcja i handel stolarki budowlanej. W 1994 r. profil produkcji firmy uległ zmianie - rozpoczęto produkcję trumien. Zmiana nastąpiła również w zakresie lokalizacji zakładu produkcyjnego, który od tego roku został przeniesiony na ul. Kołłątaja 35 w Masłowie k/Rawicza.

W produkcji i handlu wypracowywano renomę, pozyskiwano klientów na terenie Niemiec, gdzie była przeznaczona całość produkowanych wyrobów. W 1998 roku eksport cieszył się coraz większym powodzeniem, dlatego dostosowano się do potrzeb rynku niemieckiego, dopracowując technikę, jakość produkcji i handlu na poziomie przekraczającym wymogi rynku krajowego. Zwiększono zatrudnienie, głównie o osoby niepełnosprawne, utworzono nowe miejsca pracy, a w 1999 roku uzyskano status zakładu pracy chronionej (ZPCH).

Produkcja i handel przynosiły coraz większe dochody. Ciągły wzrost produkcji został zahamowany w wyniku ograniczonej powierzchni produkcyjnej oraz parku maszynowego. W 2005 roku rozpoczęto inwestycję – budowę hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej 1500 m2 z zapleczem socjalno-magazynowym. Hala ta uzyskała wysoką notę w działaniu 2.3 “Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez innowację” w bezpośrednim wsparciu ze środków unijnych. Dokonano zakupu szeregu maszyn nowej generacji. Poczynania te w konsekwencji doprowadziły do stworzenia dogodnych warunków pracy.

W kolejnym roku rynek wymusił podjęcie dalszych działań związanych z ekonomicznym, racjonalnym i ekologicznym wykorzystaniem masy produkcyjnej, stąd zrodziła się potrzeba w pierwszej kolejności budowy suszarni, kotłowni oraz hali produkcyjnej – maszynowni. W 2008 roku suszarnia, kotłownia i hala produkcyjna o powierzchni 2000 m2 zostały zakończone. 

Ciągły wzrost produkcji spowodował konieczność wybudowania i oddania do użytku w 2015 roku nowej hali produkcyjnej, której przedmiotem produkcji są wyłącznie trumny kremacyjne. Także w tym roku oddaliśmy do użytkowania kompleks administracyjno-biurowy wraz z zapleczem socjalnym pracowników produkcyjnych.

Jedną z większych inwestycji realizowanych w 2015 roku będzie uruchomienie nowoczesnej i zautomatyzowanej malarni przystosowanej do malowania lakierami wodnymi. Powierzchnia malarni będzie wynosiła 3500m2. Ukończenie tego zamierzenia inwestycyjnego będzie stanowiło kolejny, bardzo istotny krok w nieprzerwanym rozwoju firmy.

Cały czas wyznaczamy nowe cele do realizacji, zarówno te biznesowe, jak również socjalne. Stosowanie nowoczesnych technologii produkcyjnych wraz z utworzeniem optymalnych warunków pracy umożliwia swobodną pracę osobom o szczególnych zagrożeniach, czyli osobom niepełnosprawnym, kobietom czy też uczniom, którzy dopiero poznają środowisko pracy.

Firma obecnie zatrudnia około 160 osób. Produkowane trumny wysyłane są głównie do Niemiec, ale pozyskano także rynki zbytu w Czechach, Holandii i Anglii. Wielkość produkcji wzosła do około 13.000 sztuk trumien miesięcznie, co sprawia, że firma zajmuje obecnie czołowe miejsce wśród polskich producentów trumien. Są to owoce pracy zespołu ludzi zorganizowanego, wykształconego, z doświadczeniem w branży drzewnej - meblarskiej, którzy w środowisku pracy nie tylko efekt pracy, ale i czynnik ludzki stawiają na wysokim poziomie.